Με βάση το case study της The Coca-Cola Company που θα παρουσιάσει ο Παναγιώτης Αθανάσαινας, Strategic Media & Connections / Insights Senior Manager της εταιρείας για τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE), η ατζέντα περιλαμβάνει κομβικά ζητήματα όπως την επενδυτική στρατηγική των διαφημιζόμενων σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία, data και εργαλεία καθώς και τις νέες απαιτήσεις τους από τους βασικoύς τους συνεργάτες (agencies, publishers, solutions providers), ενώ ειδική έμφαση θα δοθεί στα θέματα της «ποιότητας» του διαφημιστικού supply chain, όπως τα viewability, ad fraud, ad clutter και brand safety. Τέλος, θα εξετασθεί αναλυτικά και το μείζον θέμα της αναδιάρθρωσης του value chain, η δυναμική του brand insourcing και οι νέοι ρόλοι που προκύπτουν για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.