Οι προκλήσεις δεν είναι λίγες και καλύπτουν ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως οι επενδύσεις σε τεχνολογία και εργαλεία για τη διαχείριση των δεδομένων, η διαμόρφωση ενός νέου προφίλ δεξιοτήτων στο στελεχιακό δυναμικό, αλλά και οι καινοτόμες υπηρεσίες σε σειρά κομβικών θεμάτων, όπως η πολυδιάστατη μέτρηση, η σύνθετη στόχευση, αλλά και το δυναμικό δημιουργικό (data driven creative).

Παράλληλα, η κυρίαρχη θέση των διεθνών πλατφορμών, αλλά και η έμφαση των διαφημιζόμενων σε θέματα ποιότητας (brand safety, viewability, ad fraud, UX & ad clutter) επιτάσσουν νέα μοντέλα συνεργασίας, τόσο με τους πελάτες όσο και με τους publishers. Απαντήσεις σε αυτά τα ζωτικά ζητήματα θα δώσει ο (προερχόμενος από προϋπηρεσία σε Diageo και Nestle) Gawain Owen, Digital Strategy Director της Jellyfish Online Marketing, ενός εκ των σημαντικότερων ανεξάρτητων digital agencies στη Μ. Βρετανία. Το Programmatic Advertising Conference (www.programmatic.gr) θα λάβει χώρα την Παρασκευή 5 Απριλίου, στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza.