Η τελευταία διετία έχει υπάρξει καταλυτική για το Programmatic: αφενός μεν η ψηφιακή «επιτάχυνση» το έχει καταστήσει τον βασικό πυλώνα του media planning/buying, αφετέρου δε μια σειρά δραστικών αλλαγών (λ.χ. στο θέμα της «ταυτότητας») θέτουν νέες προκλήσεις που αφορούν καινοτομίες σε στόχευση, δημιουργικό και μέτρηση, αλλά και νέα μοντέλα συνεργασίας τα οποία δημιουργούν νέες απαιτήσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό.

Και αυτά τα ζητήματα αφορούν πρώτιστα τα agencies ως διαχρονικό συνδετικό κρίκο μεταξύ brands και publishers. Το βέβαιο είναι πως παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα: αφενός η μορφή (και η ταχύτητα) της μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο ταυτοποίησης χρηστών (post cookie identity) και αφετέρου το διαρκώς επανεξεταζόμενο «ποιοτικό» πλαίσιο που αφορά θέματα ad fraud, viewability, ad clutter και, καίρια, brand safety & suitability.

Σε αυτά τα ζητήματα στρατηγικής και πρακτικών θα εστιάσει ο Patrick Shepherd, Head of Programmatic της The7stars, του μεγαλύτερου (και πλέον πολυβραβευμένου) ανεξάρτητου Media Agency στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Programmatic Advertising Conference θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Ιουλίου και τελεί υπό την αιγίδα των ΣΔΕ και ΙΑΒ Hellas.