Δεδομένων των αλλαγών στο ψηφιακό οικοσύστημα, με το ζήτημα της «ταυτότητας» (identity) να πυροδοτεί καταλυτικές εξελίξεις, δεν προκαλεί έκπληξη ότι η αγορά που επηρεάζεται αμεσότερα είναι το Programmatic -άλλωστε συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με μια σειρά κρίσιμων οφελών όπως είναι η κλίμακα ή η ακριβής και δυναμική στόχευση και μέτρηση. Καθώς προχωρούν οι εξελίξεις, δύο βεβαιότητες αναδεικνύονται: αφενός ότι το Programmatic θα παραμείνει ο βασικός πυλώνας της αγοράς, αφετέρου ότι θα οικοδομηθεί σε νέα βάση τόσο σε ό,τι αφορά το μείζον θέμα του post-cookie identity όσο και τα καινούργια εργαλεία και τους κώδικες συναλλαγής.

Σε αυτά τα ζητήματα θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, στη keynote ομιλία του ο Dr Daniel Knapp, Chief Economist του IAB Europe, ενώ θα αναφερθεί και σε επιπλέον θέματα όπως τη βέλτιστη επενδυτική στρατηγική σε talent, tech και data για brands, agencies και publishers. Τέλος, θα παρουσιάσει τις εκτιμήσεις του για τους επόμενους 18 μήνες και τον αντίκτυπό τους στο οικοσύστημα και στα μοντέλα συνεργασίας και παραγωγής αξίας. Το Programmatic Conference (www.programmatic.gr) θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου και τελεί υπό την αιγίδα των ΣΔΕ και ΙΑΒ Hellas.