Οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις και πρακτικές brands και agencies θα παρουσιασθούν στο Programmatic Advertising Conference της 26ης Ιουνίου.

Εάν υπάρχει στο οικοσύστημα της online διαφήμισης μία πρακτική που η κρίση της πανδημίας επιτάχυνε αξιοσημείωτα, τότε σίγουρα αυτή είναι το programmatic trading αφού συνδυάζει τόσο τις εξ αποστάσεως συναλλαγές όσο και τις σημαντικές ευκαιρίες (αύξηση ποιοτικού inventory, ελκυστικές τιμές) που προέκυψαν το τελευταίο τρίμηνο.

Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι αυτός ο «πολλαπλασιαστικός» αντίκτυπος ήρθε να δώσει περαιτέρω ώθηση σε μεταβολές που ήδη συντελούνταν, είτε αυτές αφορούσαν καινοτομίες σε στόχευση, δημιουργικό και μέτρηση είτε νέα μοντέλα συνεργασίας, με τους ρόλους στην αλυσίδα της επικοινωνίας να επανορίζονται και να δημιουργούν νέες απαιτήσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό.

Ωστόσο, κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν: αφενός η μορφή (και η ταχύτητα) της μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο ταυτοποίησης χρηστών (post cookie identity) και αφετέρου το διαρκώς επανεξεταζόμενο «ποιοτικό» πλαίσιο που αφορά θέματα ad fraud, viewability, ad clutter και, καίρια, brand safety & suitability.

Σε αυτά τα ζητήματα θα εστιάσει (στην ειδική «buy side» συνεδρία) ο Stevan Randjelovic, Director for Brand Safety & Digital Risk του GroupM EMEA, ενώ ο Jack Shearring, συνιδρυτής της βρετανικής LEAD, θα παραθέσει το νέο στρατηγικό πλαίσιο για τα brands στις programmatic αγορές.

Το Programmatic Advertising Conference θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου και απευθύνεται σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη από advertisers/ brands, media και digital agencies, publishers και broadcasters, καθώς και παρόχους τεχνολογικών λύσεων. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο είναι διαθέσιμες στο www.programmatic.gr.