Είναι ξεκάθαρο ότι το programmatic trading ανήκει στις πρακτικές τις οποίες η πανδημία επιτάχυνε αξιοσημείωτα, αφού συνδυάζει τόσο τις εξ αποστάσεως συναλλαγές όσο και τις σημαντικές ευκαιρίες (αύξηση ποιοτικού inventory, ελκυστικές τιμές) που προέκυψαν τους τελευταίους μήνες.

Ωστόσο, ο «πολλαπλασιαστικός» αντίκτυπος ήρθε να δώσει περαιτέρω ώθηση σε μεταβολές που ήδη συντελούνταν, είτε αυτές αφορούσαν καινοτομίες σε στόχευση, δημιουργικό και μέτρηση είτε νέα μοντέλα συνεργασίας, με τους ρόλους στην αλυσίδα της επικοινωνίας να επανορίζονται και να δημιουργούν νέες απαιτήσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο, κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν: αφενός η μορφή (και η ταχύτητα) της μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο ταυτοποίησης χρηστών (post cookie identity) και αφετέρου το διαρκώς επανεξεταζόμενο «ποιοτικό» πλαίσιο που αφορά θέματα ad fraud, viewability, ad clutter και, καίρια, brand safety & suitability.

Σε αυτά τα ζητήματα θα εστιάσουν, στην ειδική «buy side» συνεδρία, από τη πλευρά των brands ο Γιώργος Ζαλοκώστας, Head of Media & Acquisition της Danone (UK & Ireland) και από τη πλευρά των agencies ο Gawain Owen, Digital Strategy Director της Jellyfish, ενός εκ των πλέον πολυβραβευμένων διεθνών agencies.
Το Programmatic Advertising Conference (www.programmatic.gr) θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου, τελεί υπό την αιγίδα των ΣΔΕ και ΙΑΒ Hellas και απευθύνεται σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη από advertisers / brands, media και digital agencies, publishers και broadcasters καθώς και παρόχους τεχνολογικών λύσεων.