Τις εξελίξεις αναλύουν κορυφαία διεθνή στελέχη από GroupM / Xaxis και OMD
Στο διευρυμένο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα Agencies στο ψηφιακό οικοσύστημα θα εστιάσει το Programmatic Advertising Conference σε ειδική ενότητα του συνεδρίου.

Τα ζητήματα που θα εξετασθούν διεξοδικά δεν περιλαμβάνουν μόνο, σε νέο πλαίσιο αποδοτικότητας και διαφάνειας, τα οικεία θέματα της ευρείας κάλυψης και της πολυδιάστατης στόχευσης αλλά, καίρια, νέες παραμέτρους ποιοτικής αξιολόγησης (όπως λ.χ. το viewability) και επενδύσεων σε τεχνολογικά εργαλεία που μεγιστοποιούν τις data δυνατότητες των agencies.

Tα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα σημεία που θα θιγούν από διεθνείς ειδήμονες του κλάδου όπως ο Damien Healy, Chief Operating Officer EMEA, Xaxis / GroupM και η Lucia Ciuca, Managing Director, Quantum Data Science/strategic OMD network DMP partner, ενώ θα συζητηθούν και στα πάνελ που θα ακολουθήσουν. Το Programmatic Advertising Conference θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου στο Maroussi Plaza, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο www.programmatic.gr.