Πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο full time Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει η ΙΟΝ. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε δύο φοιτητές για το έτος 2020-21 και σε δύο ακόμα για το έτος 2021-2022, οι οποίοι θα επιλεγούν βάσει της βαθμολογίας τους στο προπτυχιακό τους πρόγραμμα σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Στόχος του Προγράμματος είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη του επιχειρείν εντός και εκτός Ελλάδος. Οι υποτροφίες δίνονται στη μνήμη των Ιωάννη Κωτσιόπουλου και Γεωργίου Καρκαζή.