Για προπτυχιακούς φοιτητές, στο πλαίσιο των δράσεων ΕΚΕ που υλοποιεί
Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, ανακοινώνει τη δημιουργία προγράμματος προπτυχιακών υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προσφέρει 10 προπτυχιακές υποτροφίες των 1.500 ευρώ έκαστη. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε 10 εισακτέους φοιτητές, οι οποίοι θα πετύχουν τον υψηλότερο βαθμό εισαγωγής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ενώ παράλληλα το οικογενειακό τους εισόδημα δεν θα ξεπερνά το μέσο ετήσιο εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη, σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η αναγνώριση και η επιβράβευση των προσπαθειών, καθώς και η στήριξη των νεοεισαχθέντων φοιτητών και των οικογενειών τους. Υπενθυμίζεται ότι, η Ευρωπαϊκή Πίστη τα τελευταία χρόνια έχει εντάξει στο πρόγραμμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση του τομέα της εκπαίδευσης και της νεανικής επιχειρηματικότητας.