Έως και 1.600 άνεργοι νέοι, ηλικίας 25-29 ετών, με πτυχίο ή δίπλωμα στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν σε ψηφιακές δεξιότητες και ειδικότητες και, ταυτόχρονα, να αμειφθούν με έως και 3.000 ευρώ, ενώ θα κάνουν την πρακτική τους σε επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπου συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Η διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης είναι 600 ώρες.