Έως τις 18 Φεβρουαρίου θα συνεχιστούν οι αιτήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλαδικές και Λειτουργικές εφαρμογές κινητών και ο τρόπος αξιοποίησής τους από τις επιχειρήσεις», το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ).

Στο πλαίσιο της πρόσφατης συνεργασίας του με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), ο ΣΕΚΕΕ καλεί το προσωπικό των μελών του ΕΙΕΠ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, το οποίο αφορά στην εκπαίδευσή τους σε τεχνολογίες για mobile εφαρμογές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά σεμιναρίων 80 ωρών, εκ των οποίων οι 16 online με εισηγητές, ενώ οι υπόλοιπες 64 μέσω e-learning πλατφόρμας.

Τα σεμινάρια παραδίδονται εκτός ωραρίου εργασίας, ενώ οι συμμετέχοντες αμείβονται με 5 ευρώ την ώρα μεικτά. Με το πέρας της παρακολούθησης, οι συμμετέχοντες πιστοποιούνται με γραπτή δοκιμασία, λαμβάνοντας, με την επιτυχία τους, πιστοποίηση από τον ΣΕΚΕΕ και τη συνολική αμοιβή του προγράμματος.