Σε συνεργασία με το SDA Bocconi School of Management

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί για μια ολιγομελή ομάδα CEOs στο ξενοδοχείο Life Gallery στην Εκάλη, με εισηγητές τους Prof. Antonello Garzoni και Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffe. Το διήμερο course επικεντρώνεται στις στρατηγικές αρχές δημιουργίας ενός προσωπικού σχεδίου δράσης που μπορεί να εφαρμοσθεί στις επιχειρήσεις. Η πρώτη ημέρα εστιάζεται στη διαμόρφωση στρατηγικής σε εταιρικό επίπεδο με δια-λειτουργική προοπτική και η δεύτερη ημέρα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης σεναρίων ανταγωνισμού, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την ανάληψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.