Ο ΟΣΔΕΛ ξεκινά για πρώτη φορά την υλοποίηση Προγράμματος Αρωγής σε συγγραφείς που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το Α’ πρόγραμμα Αρωγής ανέρχεται σε 50.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από τα παραγραφέντα δικαιώματα δικαιούχων του ΟΣΔΕΛ, δηλαδή ποσά που έχουν διανεμηθεί πριν από το 2006 και οι δικαιούχοι δεν εμφανίστηκαν για να τα εισπράξουν. Τα ποσά αυτά έχουν παραγραφεί σύμφωνα με το ν.4481/2017 και η Γενική Συνέλευση του ΟΣΔΕΛ αποφάσισε να διατεθεί μέρος αυτών για το Πρόγραμμα Αρωγής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συγγραφείς άνω των 50 ετών που έχουν ετήσιο μέσο όρο εισοδήματος μικρότερο από 7.500 ευρώ τα τελευταία τρία έτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους -τις οποίες θα εξετάσει 7μελής Επιτροπή- μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δεν θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα όσων καταθέσουν αίτηση και όσων επιλεγούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής στο Α’ πρόγραμμα αρωγής συγγραφέων καθώς και για την αίτηση υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΣΔΕΛ (www.osdel.gr).