Ένα νέο πρόγραμμα προσλήψεων υιοθετεί η Ben & Jerry’s, brand που τοποθετείται συχνά σε σχέση με κοινωνικά ζητήματα.

Το Unlock Potential συνιστά ένα νέο σχέδιο προσφοράς εργασίας, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις, προκειμένου να παρέχει μακροχρόνια απασχόληση σε νέους που κινδυνεύουν να βρεθούν στη φυλακή.

Οι νέοι που επιλέγονται θα έχουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, αλλά και πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες στήριξης.

(Πηγή: TheDrum)