Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης υλοποιεί η Barilla Hellas, με τίτλο «Your Power is our Secret Ingredient. Barilla Hellas Graduate Trainee Program». Στόχος του διετούς προγράμματος είναι η εκπαίδευση και απασχόληση 2 αποφοίτων ακαδημαϊκών σχολών, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε 4 διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, με την προοπτική να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους και να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσα στον οργανισμό.

O πρώτος υποψήφιος θα απασχοληθεί στα κεντρικά γραφεία στα τμήματα Πωλήσεων, Trade Marketing, Customer Service και Marketing, ενώ ο δεύτερος στην παραγωγική μονάδα της, στον Ελαιώνα Βοιωτίας, στα τμήματα Manufacturing, Production Planning, Technical και Logistics. Αμφότεροι θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα προγράμματα του Barilla OneLearning Academy και στο Barilla Mentoring Program.