Ο Κόμβος Μεταφοράς Τεχνολογίας «Science Agora», Innovation to Society έχει στόχο να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα με διεθνή απήχηση.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο φορέας, το πρώτο «Proof of Concept» πρόγραμμα (PoC) με θέμα το περιβάλλον και την ενέργεια, με την υποστήριξη της Google και σε συνεργασία με 5 επιστημονικούς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επιχειρηματικές προσπάθειες στο πρώιμο στάδιο της αξιολόγησης της ερευνητικής ιδέας και θα υποστηρίξει την προσέλκυση επιπλέον επενδύσεων για την ανάπτυξη της ιδέας τους στις θεματικές περιοχές: Διαχείριση αλυσίδας τροφίμων, Διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας, Βιώσιμη διαχείριση υδάτων, Κυκλική οικονομία και Διαχείριση και τεχνολογία περιβάλλοντος. Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 20 Μαΐου.