Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η KPMG πραγματοποιεί ένα πρόγραμμα αναγνώρισης και επιβράβευσης για τα στελέχη της στις ελεγκτικές υπηρεσίες, το «Audit Quality Recognition & Award Scheme», με στόχο την ανάδειξη και ανταμοιβή της ατομικής συνεισφοράς στην Ποιότητα Ελέγχου, δίνοντας έτσι κίνητρο σε όλους τους ελεγκτές για την εφαρμογή και προσήλωση στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας ελέγχου. Οι νικητές για το οικονομικό έτος 2020-2021 είναι οι Μαρία Ακαμάτη, Senior Manager και Δημήτρης Δαμάλας, Senior Auditor.

Όπως αναφέρει η Μαρία Ακαμάτη «αυτό που μας ξεχωρίζει στην KPMG είναι ότι δουλεύουμε με γνώμονα την ποιότητα του ελεγκτικού μας έργου και αυτό δημιουργεί την προστιθέμενη αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μας».

Ο Δημήτρης Δαμάλας επισημαίνει ότι «για μένα, το Audit Quality είναι να εργάζομαι σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αξίες της εταιρείας μας και να συμβάλλω σε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας».