Στόχος του προγράμματος είναι η ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών στον ευρύτερο τομέα των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών και ο μετασχηματισμός τους σε κερδοφόρες νέες επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε φοιτητές, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και οποιονδήποτε θέλει να αναπτύξει την ιδέα του ή την μεθοδολογία του σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα πρέπει να αναπτύσσουν την ιδέα τους στο ευρύτερο θεματικό πεδίο των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών (fintech), με εφαρμογές εκτός από τον τραπεζικό τομέα και σε άλλους δυναμικούς τομείς της οικονομίας. Το πρόγραμμα θα παρέχει στους συμμετέχοντες εξειδικευμένη επιχειρηματική και τεχνολογική συμβουλευτική, bootcamps για την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων, βελτίωση των ιδεών με μεθοδολογίες lean development, ανάπτυξη MVP και prototypes, συνεργασία με μέντορες και επιχειρήσεις και συνέργειες με επιταχυντές από το εξωτερικό. Μέσω του προγράμματος θα αξιοποιηθεί το open banking API της Εθνικής Τράπεζας για τη δημιουργία νέων εφαρμογών. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.