Χρηματοδότηση 2 εκατ. ευρώ για τον δεκαπενθήμερο και μηνιαίο Τύπο

Σκοπός του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής στην παραγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία του δεκαπενθήμερου και μηνιαίου Τύπου, για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των εφημερίδων αυτών και την αύξηση του αναγνωστικού κοινού τους.

Η επίτευξη του στόχου αυτού θα γίνει με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο. Το σχέδιο του Προγράμματος -πληροφορίες στο www.minpress.gr– τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει έως τις 11 Σεπτεμβρίου, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φορείς και ιδιώτες να καταθέσουν παρατηρήσεις, απόψεις και σχόλια επ΄ αυτού.