Το πρόγραμμα «Ήρων Ένα» παρουσιάζει η Ήρων, σε συνεργασία με τον όμιλο ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Στόχος του προγράμματος είναι οι καταναλωτές να αποκτούν ενεργειακή ανεξαρτησία, μειώνοντας σημαντικά, ή και μηδενίζοντας, το κόστος του ρεύματός τους σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές με παροχή χαμηλής τάσης, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, μπορούν να επωφεληθούν από την παραγωγή ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές, χωρίς να επιβαρύνονται με την εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Η ενέργεια από υφιστάμενα και μελλοντικά φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα στην Ελλάδα, θα δεσμεύεται για τους πελάτες της Ήρων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. «Με το νέο πρόγραμμα Ένα, ο όμιλος Ήρων παραδίδει τη δύναμη του ήλιου και του ανέμου στα χέρια όλων των καταναλωτών, κάνοντας πράξη την ενεργειακή ανεξαρτησία και θέτοντας τη βάση για μια πιο «πράσινη» Ελλάδα», σημείωσε ο Γιώργος Κούβαρης, Πρόεδρος της Ήρων.