Με τίτλο «U can do it!»

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2013 και μέχρι σήμερα το έχουν παρακολουθήσει περίπου 600 νέοι, ηλικίας 18-25 ετών. Η Leigh Ostergard-Αλεξανδροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Randstad Hellas, ανέφερε: «Στόχος της Randstad Hellas μέσω της υλοποίησης του προγράμματος «U can do it!» είναι να εμπνεύσει τη νέα γενιά να αντιμετωπίσει δημιουργικά τη διαδικασία επιλογής σπουδών και επαγγελματικής απασχόλησης. Πρωταρχικό μέλημα μας είναι να προετοιμάσουμε τους νέους για την αγορά εργασίας, να τους ενημερώσουμε ουσιαστικά και να τους παρακινήσουμε μέσω πρακτικών συμβουλών επαγγελματικής σταδιοδρομίας».