Με τον τίτλο «Airport Praxis», για νέους από 19 έως 29 ετών

Συγκεκριμένα, με την πρωτοβουλία «Airport Praxis», ο ΔΑΑ προσφέρει 70 θέσεις 6μηνης αμειβόμενης εμπειρίας και κατάρτισης σε διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας αεροδρομίου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει στη μετάδοση γνώσης και εξειδίκευσης σε νέους στη χώρα μας και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας αεροδρομίου αποτελεί πρότυπο στον κλάδο των αερομεταφορών, ενώ ο ΔΑΑ έχει αποσπάσει διεθνή βραβεία και διακρίσεις για την αρτιότητα του επιχειρησιακού και διοικητικού μοντέλου του. Αιτήσεις συμμετοχής στο «Airport Praxis» υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου έως τις 29 Ιουνίου.