Περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια σχεδιάζει να δαπανήσει η KPMG, τα επόμενα 3 χρόνια, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου επενδυτικού προγράμματός της, εστιάζοντας στην ατζέντα των αλλαγών στους παράγοντες ESG.

Η συλλογική επένδυση θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση και τη διεύρυνση του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, στην αξιοποίηση των δεδομένων, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και στην προώθηση της δράσης μέσω συνεργασιών, συμμαχιών και υποστήριξης. «Το τρίπτυχο Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση ήρθε για να μείνει. Δεν είναι πια θέμα “γιατί χρειάζεται”, αλλά “πώς θα το κάνουμε”», δήλωσε η Έφη Κατσούλη, Partner KPMG στην Ελλάδα.

«Με τη σειρά πρωτοβουλιών που λαμβάνει η KPMG αναδεικνύει ξεκάθαρα τον ρόλο και την αξία της στρατηγικής ESG την οποία εφαρμόζουμε πρώτα, αλλά και προσφέρουμε συμβουλευτικά στους πελάτες μας», πρόσθεσε ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner KPMG στην Ελλάδα.