Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Μ. Μαρακάκης δήλωσε: «Πρώτος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της μονάδας με ανανέωση του υφιστάμενου εξοπλισμού και μετεγκατάσταση σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις». Επίσης, ο ίδιος έθεσε ως προτεραιότητα την εξόφληση των οφειλών της ΒΙΟΧΥΜ σε παραγωγούς κι εργαζόμενους.