Το ΑΙΤ διοργανώνει 22-25 Νοεμβρίου, αποκλειστικά για την ΝΑ Ευρώπη, πρόγραμμα διπλής πιστοποίησης Product Marketing Management. Εισηγητής είναι ο Hector Del Castillo, διευθυντής του AIPMM.