Ο Άκης Πετρετζίκης με το βιβλίο «Greek Comfort Food by Akis Petretzikis» κέρδισε το βραβείο «Pressious Εργασία της Χρονιάς» για το 2019. Οι εργαζόμενοι της PressiousArvanitidis ψήφισαν τη συγκεκριμένη εργασία μέσα από μία διαδικασία που ακολουθείται κάθε μήνα. Το βιβλίο τυπώθηκε στην PressiousArvanitidis τον Οκτώβριο του 2019 και επελέγη μέσα από μία πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει τα τελευταία εννέα χρόνια η εταιρεία, βάσει της οποίας κάθε μήνα ψηφίζεται από όλους τους ανθρώπους της η «Pressious Εργασία του μήνα».

Στο τέλος κάθε χρόνου συγκρίνεται η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει κάθε «Εργασία του μήνα» και αναδεικνύεται η «Pressious Εργασία της Χρονιάς». Για την επιλογή της «Pressious Εργασίας του Χρονιάς» λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος, τον βαθμό δυσκολίας της παραγωγής του, την ελκυστικότητα και την πρωτοτυπία του εκτυπωτικού έργου, καθώς και με την πιστοποίηση κατά FSC.