Μια διεθνή πρωτοβουλία ανακοίνωσαν οι International Communications Consultancy Organisation (ICCO) και Public Relations and Communications Association (PRCA), με στόχο να συντονίσουν εθελοντικές δράσεις επικοινωνίας για τους ανθρώπους της Ουκρανίας.

Το Ukraine Communications Support Network (UCSN) έχει ως επικεφαλής τη Nataliya Popovych, ηγετικό στέλεχος επικοινωνίας από την Ουκρανία και τον πρώην Πρόεδρο της ICCO, David Gallagher. Το UCSN καλεί επαγγελματίες της επικοινωνίας από όλο τον κόσμο να καταθέσουν προτάσεις και projects σε 12 κατηγορίες για προγράμματα επικοινωνίας με στόχο της στήριξης της Ουκρανίας και όσων πλήττονται από τον πόλεμο.

Η επιτροπή με Ουκρανούς και διεθνείς ηγέτες του industry, θα έχει την εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης για τις εθελοντικές δράσεις που θα στοχεύουν στην επιτάχυνση και τη διεύρυνση της ενίσχυσης των ανθρώπων στην Ουκρανία. Το δίκτυο θα συνεργάζεται στενά με μια διαρκώς αναπτυσσόμενη βάση εθελοντών άνω των 200 επαγγελματιών της επικοινωνίας και agencies, ώστε να διασφαλίσει ότι η πρακτική αρωγή θα φτάσει άμεσα και αποτελεσματικά σε όσους τη χρειάζονται.