Αντλώντας έμπνευση από την COP27, το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα συμμετέχει στην πρωτοβουλία #youngmakesgreen, με σκοπό να τονίσει τη σημασία του να παρέχεται στη νέα γενιά η δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακά εργαλεία για την επίλυση τοπικών προβλημάτων.

Συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Generation next, οι νέοι αντιλαμβάνονται, όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση, ότι η τεχνολογία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες για ένα βιώσιμο μέλλον. Ήδη, στο πλαίσιό του, νέοι από όλη την Ελλάδα έχουν παρουσιάσει λύσεις, όπως συστήματα αυτοματοποιημένων κάδων ανακύκλωσης, έξυπνης αειφόρου γεωργίας, απομακρυσμένης διαχείρισης της καλλιεργήσιμης γης, ελέγχου διαχείρισης του νερού και σταθμού δασικής προστασίας.

Επίσης, σε ενημερωτικό βίντεο, τα παιδιά και οι νέοι που συμμετέχουν εξηγούν πώς τα προγράμματα των Ιδρυμάτων Vodafone παγκοσμίως τους βοηθούν να μαθαίνουν περισσότερα για την κλιματική αλλαγή και τον αντίκτυπό της, καθώς επίσης και πώς ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και να δημιουργούν λύσεις για τοπικά προβλήματα.