Στην υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών της παραγωγής στο εργοστάσιο της Σίνδου, προχωρά η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, σε συνεργασία με τη σουηδική εταιρεία Absolicon, στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης «Μαζί προς το Μηδέν» με στόχο την εκμηδένιση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος ηλιακών συλλεκτών στις εγκαταστάσεις της στην περιοχή, η οποία θα τροφοδοτεί τη μονάδα παραγωγής με θερμική ενέργεια από τον ήλιο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Κατερίνα Τσίντσιφα, ISC Lead της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Absolicon αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση και εκτιμούμε πως θα αποτελέσει πρότυπο για την απαλλαγή του κλάδου της ζυθοποιίας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα».