Πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υποστήριξη των τραπεζών στην διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων
Η Pillarstone, η πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υποστήριξη των τραπεζών στην διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων που συστάθηκε από την KKR Credit και τον John Davison, έλαβε από την Τράπεζα της Ελλάδος άδεια για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων εκ μέρους των τραπεζών.

Ως αποτέλεσμα, η Pillarstone θα ξεκινήσει επαφές με σειρά ελληνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψαν τον Μάιο του 2016 η KKR, η EBRD και η Pillarstone με τις τράπεζες Alpha Bank και Eurobank. Οι επενδυτές της πλατφόρμας θα διοχετεύουν μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε σημαντικές ελληνικές εταιρείες δανειολήπτες, και σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή τεχνογνωσία της Pillarstone, θα σταθεροποιηθούν, θα ανακάμψουν και θα εισέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Η πλατφόρμα στοχεύει επίσης στην υποστήριξη των αναπτυσσόμενων και των μεσαίων -με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα- επιχειρήσεων, που διαθέτουν ισχυρό εξαγωγικό δυναμικό, καθώς και στη δημιουργία συμπράξεων που θα αναδείξουν εθνικούς πρωταθλητές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) θα μπορεί επιλεκτικά να συν-επενδύει σε συμπράξεις της KKR, της Pillarstone και των τραπεζών.