Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συγκεκριμένα, έγκριση έλαβε ο προϋπολογισμός διαφημιστικής προβολής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το 2014, ύψους 1.400.000 ευρώ και ο προϋπολογισμός του προγράμματος διαφημιστικής προβολής της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2014, ύψους 327.000 ευρώ.