Το μεγαλύτερο κονδύλι, ύψους 2 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα». Επιπλέον, εγκρίθηκαν 100.000 ευρώ στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης, 136.000 ευρώ στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 98.770 ευρώ στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας.