Στο πλαίσιο του προγράμματος της Act Green για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, η Μέγα συνεργάζεται με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) και διοργανώνει έναν διαγωνισμό καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, καλούν φοιτητές της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες που έχουν καταλήξει σε δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα, ομάδες ερευνητών με ιδέες που επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα, να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα mega-green-innovation.gr.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν μία από τις ενότητες: (α) Ενέργεια και Κλιματική Κρίση, (β) Διαχείριση αποβλήτων και κυκλική οικονομία, (γ) Νέα βιώσιμα υλικά και (δ) Ελληνική καινοτομία και περιβάλλον.