Πλήρως ανακυκλώσιμες χάρτινες συσκευασίες θα χρησιμοποιούν στο εξής τα Smarties της Nestlé παγκοσμίως, γεγονός που τα καθιστά, όπως αναφέρεται, το πρώτο confectionery brand που προχωρά σε αυτήν την κίνηση. Η αλλαγή αυτή σημαίνει την αντικατάσταση των περίπου 250 εκατ. πλαστικών συσκευασιών που πωλούνται σε όλον τον κόσμο με χάρτινες, που παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Στις επιγραφές των συσκευασιών θα αναφέρονται, επίσης, τρόποι σωστής απόρριψης των χάρτινων περιτυλιγμάτων, με στόχο να αυξηθεί το awareness των καταναλωτών.

«Η δημιουργία ασφαλών και πρακτικών συσκευασιών, με βάση το χαρτί, για τα Smarties, απαιτούσε την πρωτοπόρα επιλογή νέων υλικών και τη δοκιμή τους από τους ειδικούς του packaging της Nestlé στο R&D Center στη Νέα Υόρκη και τη Βρετανία και στο Institute of Packaging Sciences στην Ελβετία», δήλωσε η Louise Barrett, Head of Nestlé Confectionery Product Technology Centre. «Προσαρμόσαμε τις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής, ώστε να είναι εφικτή η προσεκτική διαχείριση του χαρτιού, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα ανακύκλωσής του σε όλες του τις νέες μορφές», πρόσθεσε.

(Πηγή: marketingweek.com)