Η φάρμα αιγοπροβάτων της Ήπειρος στην Άρτα, Φάρμα Ήπειρος, προχώρησε πρόσφατα στην πιστοποίησή της από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφορικά με το ανθρακικό αποτύπωμα (carbon footprint) του γάλακτος που παράγει, η τιμή του οποίου αποδείχθηκε, όπως αναφέρει η εταιρεία, κατά πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο στην Ευρώπη.

Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση του να γίνει μια ουδέτερη κλιματικά μονάδα παραγωγής, ήταν ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του γάλακτος που παράγει, σύμφωνα με τη μέθοδο της ICPP (2006), σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Οργανισμό ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

«Η Ήπειρος, ακολουθώντας πιστά τη στρατηγική “από τον στάβλο στο πιάτο” της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και το πλάνο της για Βιώσιμη Ανάπτυξη, θα συνεχίσει να επενδύει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του γάλακτος και των τυριών που παράγει, καθώς και στην ανάπτυξη πρότυπων πρακτικών για τον κλάδο», σημείωσε ο Διευθυντής της Φάρμα Ήπειρος, Νίκος Σκανιάς.