Το νέο κτίριο γραφείων της Ε.Ι. Παπαδόπουλος ΑΕ στον Ελαιώνα πιστοποιήθηκε με LEED for New Construction & Major Renovation στο επίπεδο Silver. To LEED έχει αναπτυχθεί από το U.S. Green Building Council και πιστοποιεί ότι ένα κτίριο έχει κατασκευαστεί με εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης δόμησης.

Στα νέα γραφεία της εταιρείας έχει επιτευχθεί η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και η ελαχιστοποίηση των αναγκών σε πόσιμο νερό για άρδευση και χρήση τουαλετών, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Οι εσωτερικοί χώροι του συγκροτήματος απέσπασαν υψηλή βαθμολογία, καθώς εξασφαλίζουν εξαιρετική επίδοση ικανοποίησης των χρηστών τους για λόγους, όπως η αυξημένη παροχή νωπού αέρα. Παράλληλα, στην αξιολόγηση επισημαίνεται η βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση του εργοταξίου και η χρήση περιβαλλοντικά φιλικών υλικών.