Από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής

Το βραβείο αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο αξιολόγησης για την εφαρμογή του Μοντέλου Social Environmental Ethical Governance (SEE.G.), το οποίο έχει ως στόχο να βοηθά τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν πολιτικές που συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη των ίδιων και της κοινωνίας. Σημειώνεται ότι η Vodafone είναι η πρώτη εταιρεία κινητής επικοινωνίας στην Ελλάδα που αξιολογεί τη λειτουργία της με βάση τις αρχές του Μοντέλου SEE.G και λαμβάνει την αντίστοιχη αναγνώριση.