Η Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής ΑΕ, πιστή στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, αποκτά φέτος, για 4η συνεχή χρονιά Εγγυήσεις Προέλευσης (πράσινα πιστοποιητικά) από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό της αποτύπωμα.

Τo Πράσινo Πιστοποιητικό αποτελεί βεβαίωση ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε η Μέγα στο εργοστάσιο, στις εγκαταστάσεις της και στα γραφεία της, έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Εγγυήσεις Προέλευσης).

«Πρωταρχικός στόχος της Μέγα είναι και θα συνεχίσει να είναι, να παράγει με μέγιστη ασφάλεια και με σεβασμό στο περιβάλλον καινοτόμα ελληνικά προϊόντα, που μπορούν να εμπιστεύονται οι καταναλωτές», επισημαίνει η εταιρεία.