Το συνέδριο διοργανώθηκε από την 24Media, σε συνεργασία με την εταιρεία Συμεών Γ. Τσομώκος, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 300 συμμετέχοντες από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. Μέσα από τις συζητήσεις 31 ανδρών και γυναικών σε θέσεις «κλειδιά» της ελληνικής και διεθνούς κοινότητας, αγοράς και δράσης, συζητήθηκαν όλα όσα αποτελούν τροχοπέδη στην πρόοδο και επαγγελματική εξέλιξη ικανών γυναικών. Το συνέδριο άνοιξε η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, η οποία τόνισε τις ανισότητες στην εργασία και την υποεκπροσώπηση των γυναικών στο ελληνικό και ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.