Η ουσιαστική αλλαγή επέρχεται στο μέτρο που τα άτομα δεν αλλάζουν μόνο «φαινομενικές» συμπεριφορές, αλλά ασπάζονται νέες αντιλήψεις και αλλάζουν τελικά νοοτροπία. Τα παραπάνω τόνισαν, μεταξύ άλλων, οι ομιλητές στο 27ο Συνέδριο Ηγεσίας που διοργάνωσε η Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαΐου στο Grand Resort Lagonissi με θέμα «Leaderchip: Ηγετική Νοοτροπία Χωρίς Αυταπάτες». Στο συνέδριο, το οποίο πραγματευόταν το πώς μπορεί να διαμορφωθεί ηγετική νοοτροπία απαλλαγμένη από αυταπάτες, καθώς και την καλλιέργεια ανοιχτής σκέψης και κουλτούρας διαρκούς αυτοβελτίωσης, παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες και παραδείγματα καλών πρακτικών χρήσιμα για τον σύγχρονο έλληνα CEO.