Οι κατηγορίες που βραβεύθηκαν είναι οι εξής: Βραβείο Cosmote: Ομάδα της Χρονιάς: Διαχείριση Παραπόνων, Hotel Grande Bretagne, Βραβείο Marfin Egnatia Bank: Επαγγελματίας της Χρονιάς: Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, Cosmote – Βασίλης Γεωργίου, Βραβείο Cosmote: Μάνατζερ της Χρονιάς στην Εξυπηρέτηση Πελατών, HOL – Βασίλης Καλογιάννης, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς, Vodafone, Βραβείο Vodafone: Καινοτομία στην Εξυπηρέτηση Πελατών, HOL, Βραβείο Infoassist: Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών-Front Line, Sofitel Athens Airport, Βραβείο Cosmote: Καλύτερη Χρήση Τεχνολογίας στην Εξυπηρέτηση Πελατών, Digital Shopping (Getitnow.gr), Βραβείο Geniki Bank: Ομάδα της Χρονιάς: Εκπαίδευση στην Εξυπηρέτηση Πελατών, Goody’s, Βραβείο HOL: Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – Back Office, Αττικές Διαδρομές. Μέγας χορηγός του θεσμού ήταν η Cosmote.

Χορηγοί του θεσμού ήταν η Vodafone, η Marfin Egnatia Bank και Hellas online, οι μόνιμοι υποστηρικτές του ΕΙΕΠ Geniki Bank και Infoassist. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η BOUSSIAS και υποστηρικτές το Johnnie Walker Black Label και Ταχυμεταφορές ΙΑΜ.