Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 54.858 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προθεσμία λήγει στις 23 Απριλίου 2014.