Η Watt+Volt λανσάρει το εργαλείο Powerwiz, το οποίο σχεδιάστηκε για να δίνει συμφέρουσες και λειτουργικές ενεργειακές λύσεις για τις ανάγκες των καταναλωτών. Το νέο έξυπνο πολυεργαλείο υπολογίζει και δίνει την πιο συμφέρουσα και λειτουργική ενεργειακή λύση στις ανάγκες όλων.

Η διαδικασία που ακολουθεί ο χρήστης είναι απλή, καθώς, αφού επιλέξει την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει, απαντά σε μερικές απλές ερωτήσεις που αφορούν τις προδιαγραφές του χώρου του και διαλέγει μία από τις προσφορές που του προτείνει το tool βάσει των απαντήσεών του.

To Powerwiz υπολογίζει κατ’ εκτίμηση το προϊόν/υπηρεσία που χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος βάσει των αναγκών του, όπως και το κόστος εγκατάστασης της εκάστοτε συσκευής.