Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα ευρήματα για την Ελλάδα, της πρώτης παγκόσμιας έρευνας που έτρεξε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA) με στόχο να αποτυπώσει πόσο συμπεριληπτικός είναι ο κλάδος του marketing και της επικοινωνίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 27 χώρες, σε συνεργασία με 22 εθνικούς συνδέσμους διαφημιζόμενων σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ). Στην έρευνα, την οποία διεξήγαγε η Kantar, συμπληρώθηκαν 486 ερωτηματολόγια στην Ελλάδα, με τα κύρια ευρήματα να είναι, ενδεικτικά, τα εξής:

Σχετικά με τη Διαφορετικότητα: Υπάρχει καλή εκπροσώπηση σε σύγκριση με τα διαθέσιμα στοιχεία απογραφής του πληθυσμού σε κάποιες μειονοτικές ομάδες με βάση το φύλο και τη θρησκεία, αλλά και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, υπάρχει όμως υποεκπροσώπηση ατόμων με αναπηρία και διαφορετικής εθνικότητας.

Σχετικά με την Ισότιμη Ένταξη: Οι άνδρες εργαζόμενοι φέρεται να έχουν καλύτερες οικονομικές απολαβές κατά μέσο όρο από τις γυναίκες, σε όλα τα επίπεδα εμπειρίας, εκτός από το middle και junior level. Η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα από τον Global Inclusion Index (59% vs 64%), οι Έλληνες ερωτηθέντες σε ποσοστό 46% (vs 60% του διεθνούς μ.ο.) συμφωνούν ότι η εταιρεία τους λαμβάνει ενεργά μέτρα για να είναι συμπεριληπτική και χωρίς αποκλεισμούς, ενώ 15% δήλωσαν ότι είναι πιθανό να αποχωρήσουν από την εταιρεία στην οποία εργάζονται λόγω διακρίσεων ή/και έλλειψης ισότιμης ένταξης.

Η αίσθηση του «ανήκειν»: 66% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αισθάνονται ότι ανήκουν στην εταιρεία τους, αλλά το ποσοστό είναι χαμηλότερο στα άτομα που ανήκουν σε θρησκευτική μειονότητα (56%) και στις γυναίκες (63%). Τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και οι άνδρες είναι πολύ κοντά στο μ.ο. (65% και 67% αντίστοιχα), ενώ τα άτομα με αναπηρία πάνω από τον μ.ο. (69%).

Διακρίσεις-Εμπόδια-Ανάρμοστες Συμπεριφορές: 95% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι δεν έχουν υποστεί διακρίσεις. Όμως, μεταξύ των συμμετεχόντων με αναπηρία, ποσοστό 15% δήλωσε ότι έχει υποστεί διακρίσεις και 31% ότι έχουν συναντήσει εμπόδια στη σταδιοδρομία τους. Και οι γυναίκες ανέφεραν ότι έχουν υποστεί διακρίσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο του διεθνούς μ.ο. (9% vs 7%), ενώ το 19% των γυναικών δήλωσε ότι αντιμετώπισαν εμπόδια στη σταδιοδρομία τους, έναντι 11% των ανδρών, 16% των συμμετεχόντων που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, 16% που ανήκουν σε θρησκευτική μειονότητα. 26% των συμμετεχόντων δεν πιστεύουν ότι η εταιρεία τους συμπεριφέρεται ισότιμα στους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση και 27% δεν πιστεύουν ότι η εταιρεία τους συμπεριφέρεται ισότιμα ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου, Νερίνα Κομιώτη, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι ως κλάδος έχουμε τη δύναμη να φέρουμε ριζική αλλαγή. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στις ανισότητες ούτε να επαναπαυόμαστε. Το όφελος από την πρόοδο στα θέματα Diversity, Equity & Inclusion αφορά και στην κοινωνία, αλλά και στις εταιρείες και τα brands. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι έλαβαν μέρος και καταφέραμε όλοι μαζί η Ελλάδα να είναι 6η σε συμμετοχές, μεταξύ χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ινδία, ο Καναδάς κ.ά.».