Με την πληθώρα μηνυμάτων να αυξάνεται συνεχώς, με τον συνδυασμό των παραδοσιακών και νέων Μέσων, αλλά και με την ανερχόμενη «προσωποποιημένη» διαφήμιση, οι καταναλωτές εκφράζουν τη γνώμη τους για τις διαφημίσεις εν έτει 2022, στη συνεχή, πανελλαδική έρευνα Profiles της Focus Bari | YouGov. Σύμφωνα με τα ευρήματα φαίνεται ότι το κοινό πολυδιασπάται με αποτέλεσμα να είναι σχετικά περιορισμένες οι αναλογίες που δηλώνουν ότι προσέχουν τις διαφημίσεις στα διαφορετικά Μέσα.

Η τηλεόραση—παρ’ ότι κύριο Μέσο—φαίνεται ότι δεν έχει τόσο καλή εικόνα ως προς τις διαφημίσεις, ενώ ως προς τις προσωποποιημένες διαφημίσεις, το κοινό «διχάζεται» σε εκείνους που τις αποδέχονται, αλλά και σε εκείνους που τις αποφεύγουν ή κι ακόμα τις φοβούνται. Παράλληλα, φαίνεται ότι οι αξίες που προβάλει μια μάρκα, καθώς και η ενασχόλησή της με σημαντικά πολιτικά ή/και κοινωνικά θέματα επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά τη διάθεση των καταναλωτών να την αγοράσουν.

Τέλος, είναι σημαντική η αναλογία κοινού—ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες—που αισθάνονται ότι οι διαφημίσεις δεν εκπροσωπούν τον πραγματικό τρόπο ζωής τους, ενώ επιθυμούν περισσότερο «απλούς, καθημερινούς ανθρώπους» στις διαφημίσεις ώστε να μπορούν να ταυτιστούν.