Τα κανάλια digital audio αποτελούν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του media mix των ευρωπαϊκών εταιρειών τηλεπικοινωνιών, χωρίς ωστόσο να εξαντλούνται οι δυνατότητες που προσφέρουν. H νέα έρευνα από το WARC και το Spotify «Getting your brand heard», εξετάζει το πώς το digital audio μπορεί να συμβάλει σε υψηλότερα επίπεδα engagement και στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης των brands της συγκεκριμένης αγοράς με τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών επιχειρούν να επανατοποθετηθούν σταδιακά ως εταιρείες τεχνολογίας, ενώ το 90% έχει εξελίξει την επικοινωνιακή στρατηγική του με νέα κανάλια, χρήση first-party data και personalisation. Την ίδια στιγμή, η δαπάνη προσανατολίζεται σε performance κανάλια, ωστόσο, αν και το digital audio έχει πάνω από 17% μερίδιο στη συνολική κατανάλωση media, η αντίστοιχη επένδυση των telcos το 2021 ήταν κάτω από 0,75% του συνολικού τους budget.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη μελέτη, οι πλατφόρμες digital audio λειτουργούν όλο και πιο αρμονικά σε συνδυασμό με άλλα κανάλια, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα των καμπανιών. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν την εκπαίδευση και το awareness ως πεδία στα οποία χρειάζονται υποστήριξη για καλύτερη ενσωμάτωση του digital audio στα blends τους.

(Πηγή: WARC)