Πιο συγκεκριμένα, μόνο το 31% των καταναλωτών θεωρεί ότι η συνολική του εμπειρία με τις μάρκες έχει βελτιωθεί, σύμφωνα με έρευνα της Ipsos Mori για το Marketingweek.com. Ακόμη πιο απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι το 46% δηλώνει ότι δεν έχει δει κάποια αλλαγή, ενώ το 17% ότι τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα.

Παρόλο που η «τακτοποίηση» των δεδομένων των πελατών θα σήμαινε λιγότερα αλλά πιο προσωποποιημένα e-mails, το 34% των καταναλωτών θεωρεί ότι η επικοινωνία έχει γίνει ακόμη λιγότερο relevant. Αντίστροφα, μόνο το 25% θεωρεί ότι υπάρχει πράγματι βελτίωση. Αντίστοιχα, όσον αφορά τη συχνότητα, το 39% πιστεύει ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, σε αντίθεση με το 29% που βλέπει βελτίωση.
(Πηγή: Marketingweek.com)