Τις εμπειρίες περισσότερων από 5.400 ερωτηθέντες LGBT+ εκτός Deloitte, οι οποίοι εργάζονται σε διάφορους τομείς σε 13 χώρες, διερευνά η έκθεση Deloitte Global 2023 LGBT+ Inclusion @Work, μέσα από το πρίσμα τόσο του σεξουαλικού προσανατολισμού, όσο και της ταυτότητας του φύλου τους. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων ψάχνει ενεργά νέα θέση εργασίας, αναζητώντας έναν πιο συμπεριληπτικό εργοδότη για τα LGBT+ άτομα.

Όταν αναζητούν νέο εργοδότη, σχεδόν επτά στους δέκα (69%) ερωτηθέντες αναφέρουν τη διαφορετικότητα του εργατικού δυναμικού ως το κυριότερο κριτήριο. Ακολουθούν η ευκαιρία συμμετοχής σε πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη (64%), η εσωτερική (63%) και εξωτερική (56%) δέσμευση του οργανισμού για τη συμπερίληψη των LGBT+ και η ύπαρξη ηγετών που είναι ανοιχτοί για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό τους στην εργασία τους (53%). Οι ερωτηθέντες της Gen Z και των millennials είναι πολύ πιο πιθανό να δώσουν έμφαση στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη σε σχέση με την Gen X, όταν αναζητούν νέο εργοδότη.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρούν πολύ σημαντικό το να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την LGBT+ ταυτότητά τους στην εργασία τους. Έξι στους δέκα πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό στην εργασία τους, ενώ το 75% δήλωσε το ίδιο για την ταυτότητα του φύλου τους. Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς αισθάνονται άνετα να γνωστοποιούν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό σε όλους τους συναδέλφους τους και ένα άλλο τρίτο των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι αισθάνονται άνετα να το κάνουν αυτό μόνο με επιλεγμένους συναδέλφους.

Η πιο συνηθισμένη αιτία για όσους δεν νιώθουν άνετα να είναι ανοιχτοί για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, είναι η ανησυχία τους για διαφορετική μεταχείριση. Τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες (42%) έχουν βιώσει αποκλίνουσες συμπεριφορές στην εργασία και μόλις οι μισοί δηλώνουν ότι είναι σίγουροι ότι τις βίωσαν ως αποτέλεσμα του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή της ταυτότητας του φύλου τους, ενώ ένα επιπλέον 37% δηλώνει ότι υποψιάζεται έντονα ότι αυτός είναι ο λόγος.