Επτά βήματα για την αντιμετώπιση της ύφεσης, μέσω των επικοινωνιών του marketing, προτείνει νέα έρευνα του Knowledge Center της European Association of Communication Agencies (EACA). Η έρευνα, με τίτλο «The worst of times, the best of times: how communications enable premium brands to thrive in tough times», διεξήχθη από την εταιρεία marketing effectiveness, The Effectiveness Partnership, βάσει στοιχείων από τους νικητές των Effie Europe 2008-2019. Σε πείσμα της αντίληψης ότι τα premium brands είναι πιο πιθανό να υποφέρουν σε περιόδους ύφεσης, η The Effectiveness Partnership προτείνει επτά τρόπους για την καλύτερη αντιμετώπισή τους.
Πρόκειται για τους εξής:
1. Τα communications έχουν τη δυνατότητα να παράξουν τα ισχυρότερα επιχειρηματικά αποτελέσματα περισσότερο για τα premium brands, σε σχέση με τα non-premium, τόσο σε περιόδους ύφεσης, όσο και εκτός αυτών.
2. Οι πιο επιτυχημένες καμπάνιες για τα premium brands σε αυτές τις περιόδους είναι εκείνες που ισορροπούν μεταξύ volume growth και value growth.
3. Ο ισχυρότερος μοχλός ανάπτυξης για τα premium brands, ανεξαρτήτως ύφεσης, είναι η συνεχής προσέγγιση και προσέλκυση νέων πελατών.
4. Τα επιτυχημένα premium brands επικεντρώνονται σε μία κατηγορία κοινού, ώστε η επικοινωνιακή στρατηγική τους να έχει ξεκάθαρο στόχο, αν και ο αντίκτυπος της συχνά γίνεται αισθητός και πέρα της συγκεκριμένης κατηγορίας.
5. Οι πιο επιτυχημένες premium brand καμπάνιες σε περιόδους ύφεσης αφορούν το λανσάρισμα νέων προϊόντων.
6. Οι καμπάνιες που προκαλούν συναίσθημα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικές για ένα premium brand εν μέσω ύφεσης.
7. Η συνδυαστική χρήση broadcast και narrowcast καναλιών είναι απαραίτητη για την επιτυχία.