Με την πλατφόρμα τηλεοπτικού χρόνου προ των πυλών (θα έπρεπε κανονικά να έχει λειτουργήσει από την 1.1.2019), ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την πολιτεία αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Τηλεοπτικού Χρόνου (Ν. 4487/2017), δεν αποτελούσε επιθυμία της αγοράς αλλά αναγκαστική επιβολή από την πλευρά του κράτους, πολλά από τα αρνητικά σημεία της οποίας η αγορά πέτυχε να αμβλύνει. Όπως εξηγεί ο Πρόεδρος του ΣΔΕ, Γρηγόρης Αντωνιάδης, ξεκίνησε ως μια πλατφόρμα δημοπρασιών και με τη διαπραγμάτευση των φορέων της αγοράς κατέληξε τελικά σε ένα σύστημα καταγραφής της διαφημιστικής επένδυσης. Ένα σύστημα που κατά τον κ. Αντωνιάδη, «δίνει στην ΑΑΔΕ τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την επένδυση στην τηλεόραση».

Το ερώτημα είναι βέβαια αν το σύστημα αφορά πράγματι επί της ουσίας την ΑΑΔΕ ή έχει άλλους σκοπούς. Το ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αφού οι στόχοι του κράτους -ιδίως σε μια χώρα σαν τη δική μας- είναι συνάρτηση πάντα της κυβέρνησης που κατέχει κάθε φορά την εξουσία. Εντούτοις από τις άλλες πρωτοβουλίες που αφορούν την ΑΑΔΕ προκύπτει με μεγάλη ευκολία ότι οι δικές της ανάγκες ελάχιστη σχέση έχουν με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ προχωρεί -έστω και με καθυστερήσεις- ένα σύστημα καθιέρωσης ηλεκτρονικών βιβλίων για τις επιχειρήσεις και διασύνδεσής τους με την ΑΑΔΕ. Το συγκεκριμένο σύστημα επρόκειτο μάλιστα να εφαρμοστεί σε έναν τεράστιο αριθμό επιχειρήσεων -100.000 με διπλογραφικά βιβλία και 200.000 με απλογραφικά- από την 1.1.2019, όμως τελικά για λόγους τεχνικούς η σχετική εφαρμογή έχει αναβληθεί για το 2020.

Σε πρακτικό επίπεδο η εφαρμογή -όπως εξηγούν οι φοροτεχνικοί που διαπραγματεύονται την πρακτική πλευρά του θέματος με την ΑΑΔΕ- θα ξεκινά με την έκδοση του τιμολογίου, που θα είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων του TAXIS, και το πιθανότερο είναι ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα εκτελείται αυτόματα. Εφόσον αυτό ισχύει και με την απλή γνώση και συσχέτιση με τον ΑΦΜ των τηλεοπτικών σταθμών, η ΑΑΔΕ θα έχει την πλήρη εικόνα των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και σε ό,τι αφορά τη διαφημιστική δαπάνη. Τι χρειάζεται λοιπόν ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα;

Απάντηση προφανής δεν υπάρχει, εκτός βέβαια από την χρήση της πλατφόρμας για να πιεστούν διαφημιζόμενοι από το κράτος σε σχέση με την διαφημιστική χρηματοδότηση σταθμών που δεν θα ακολουθούν γραμμή αρεστή στην εκάστοτε κυβέρνηση. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα; Η απάντηση είναι ότι καμία κρατική ή κυβερνητική αρχή δεν πρόκειται ποτέ να ομολογήσει κάτι τέτοιο, αλλά όπως με σοφία έχει λεχθεί στο παρελθόν «στην πολιτική άλλα λέγονται και δεν γίνονται και άλλα γίνονται και δεν λέγονται». Πώς μπορεί να αποφευχθεί αυτό; Η τεχνολογία παρέχει όλα τα σχετικά προς τούτο αναγκαία εργαλεία. Φτάνει να υπάρχει η βούληση να χρησιμοποιηθούν.